Kårstyrelsen har på sitt möte den 13 april beslutit att:

  • ÅAS är med i samarbetet om rabattinsamling i Vasa så att förmånerna även kommer att gälla ÅAS medlemmar. Listan på rabatter kan efter insamlingen påses i en publikation som kan hämtas från Havtornens kansli;
  • Styrelsemedlem Karlsson representerar ÅAS på ÅUF:s vårmöte 18.4;
  • VO Karlsson från ÅAS sida säljer biljetter till evenemanget Poikkarit som sker på Fontana 22.4. VO säljer biljetter måndag 20.4. mellan kl. 11.30 och 12.30 utanför Alexander i Academill;
  • ÅAS marknadsför TYY:s wapplopptorg;
  • Godkänna sitt utlåtande till ÅA gällande förslag till ny instruktion för examination och bedömning;
  • Välja Branko Lampi, Eija Laitinen och Andreas Lindholm som studentrepresentanter i studerandeforum för Arbetsforum för mandatperioden 10.4.2015­–31.12.2015 och att som representanter från kårstyrelsen fungerar styrelsemedlemmarna Lindqvist och Stenström;
  • Ordna Wappmiddag på Kåren 30.4 och för ändamålet reservera 500€.