Kårstyrelsen har på sitt möte den 1 april beslutit att:

  • Godkänna innehållet i Errores S:tae Valpurgis 2015;
  • Välja Tommy Räfsbäck till studentrepresentant i delegationen för bostadsstiftelsen Lärkan för mandatperioden 1.4.2015–31.12.2016