För dig som gjort en undersökning, skrivit en uppsats eller annat skriftligt arbete om Åbo Akademis Studentkår eller dess medlemmar.

Studentkårens forskarstipendium om 300 euro lediganslås att sökas för år 2015. Stipendium beviljas en person/personer med anknytning till Åbo Akademi, vilka utfört undersökningar, utredningar eller andra skriftliga arbeten rörande Studentkåren, dess specialföreningar eller medlemmar i avsikt att främja Studentkårens intressen.

Länk till ansökningsformuläret finns här och vänligen notera att ansökningshandlingarna bör vara Studentkåren tillhanda senast den 24 mars 2015 (obs! förlängd ansökningstid).

Vid eventuella frågor vänligen kontakta Studentkårens generalsekreterare Ann-Katrin Bender på numret 02-215 4652 eller på adressen gs-karen@abo.fi.