Kårstyrelsen har på sitt möte den 27 mars beslutit att:

 • Lediganslå moderskapsvikariatet som högskolepolitisk expert vid ÅAS fr.o.m. 3.8.2015. Ansökningstiden tar slut måndagen 20 april klockan 15.00;
 • Godkänna budgeten för Errores S:tae Valpurgis 2015;
 • Återremittera ärendet om företagskontrakt i Vasa;
 • Gett Vasa Studerande r.f. lov att i sin logo använda ÅAS logo som en del av helheten;
 • Förlänga ansökningstiden för studentrepresentanter i studerandeforum till Arbetsforum till söndag 29.3. kl. 23.59;
 • Fastställa avgifterna för gulnäbbsakademin i Vasa till 30€ för ideella föreningar och 150€ för företag;
 • Hjälpa International Office med arrangemangen av nästa International Café i Havtornen;
 • Dela ut specialföreningsmedel 2015;
 • ÅAS deltar i kulttuurilajikokeilut tillsammans med TYY och TUO;
 • Styrelsemedlem Lindqvist skickar en hälsning till Anomi med anledning av deras vårfest;
 • SO Back och styrelsemedlemmarna Backman, Karlsson, Lindqvist och Stenström tillsammans med SE Antikainen deltar i träffen med TYS ledningsgrupp 16.4;
 • VO Karlsson deltar i Wasaspexets 15-års jubileum;
 • SO Back skickar en hälsning till Teknologkommissionen med anledning av deras 15:e årsfest;
 • VO Karlsson deltar i TSF:s 48:e vårfest;
 • VO Karlsson skickar en hälsning till Brobyggarna med anledning av deras årsfest;
 • SO Back, VO Karlsson, styrelsemedlemmarna Backman, Karlsson, Lindqvist och Stenström tillsammans med SE Antikainen deltar i träffen med SHVS i Åbo 5.5.