Kårstyrelsen har på sitt möte den 20 mars beslutit att:

  • Öppna ett bankkonto på Nordea och beställa ett kreditkort;
  • Konstatera att en studentrepresentantplats till PF:s stipendienämnd för mandatperioden 20.3.–31.12.2015 lediganslagits och till platsen välja Kajsa Karlsson;
  • SO Back, VO Karlsson och styrelsemedlemmarna Karlsson och Stenström deltar i den träff SEKSMYY (samarbetsgruppen för de stora och medelstora universiteten i södra och mellersta Finland) ordnar i Jyväskylä 30–31.3;
  • Återremittera ärendet om Peace-studerandenas nätpetition;
  • Arrangera Wappen på Vårdberget tillsammans med Brahe Djäknar och Rundradion och för ändamålet reservera 2000€;
  • Styrelsemedlem Stenström skickar en hälsning till Ex Tempore med anledning av deras XXIII årsfest;
  • Styrelsemedlem Lindqvist skickar en hälsning till Konstuniversitetets studentkår (TAIYO) med anledning av deras 2. årsfest;
  • Styrelsemedlem Stenström deltar i Dendriticums XLV vårbal;
  • Styrelsemedlem Backman representerar ÅAS på Åbo svenska föreningsråd r.f:s vårmöte 30.3.2015.