Kårstyrelsen har på sitt möte den 13 mars beslutit att:

  • Anteckna ekonomiuppföljning januari 2015 till kännedom;
  • Bevilja lov till ÅAS medlemmar att bära studentmössa i samband med studiestödsdemonstrationen i Helsingfors 13.3.2015;
  • Ordna paneldebatt på Kåren 25.3 i samarbete med MK, KK, HumF, SF och Stadga och för ändamålet reservera 60€;
  • Lediganslå tre studentrepresentantplatser i studerandeforum för Arbetsforum med en ansökningstid som går ut 25.3 kl. 23.59;
  • Styrelsemedlem Backman skickar en hälsning till Nylands Nation med anledning av deras CCCLXXII årsfest.