Kårstyrelsen har på sitt möte den 6 mars beslutit att:

  • Föreslå Raine Katajamäki till medlem i FSF:s arbetsgrupp för organisationsutveckling;
  • Välja Ken Snellman som projektsekreterare för uppdatering av ÅAS grafiska profil;
  • Ordna valtorg på Campus Allegro 10.3;
  • Ordna Loppis på Kåren måndagen 31.8. Intäkterna från bordshyrorna doneras till Finlands Röda Kors årliga Hungerdagsinsamling;
  • Tillsammans med Novium och Röda korset ordna blodgivning på Kåren 1.4;
  • Anteckna projektmedelsrapporterna från 2014 till kännedom;
  • Fastställa avgifterna för utomstående föreningar och företag som deltar på specialföreningsmässan på Kåren 9.4 och gulnäbbsakademin på Kåren 16.9;
  • Styrelsemedlem Stenström deltar i SKY:s 25:e årsfest 20.3;
  • Ingen deltar i Högskole- och innovationsdagarna 27-28.4.