Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) 96. årsdag firades i Vasa lördagen den 21 februari 2015. I samband med festligheterna avtackade ÅAS aktiva kårmedlemmar för sina insatser för studentkåren.

För synnerligen förtjänstfull verksamhet Kåren till fromma tilldelades Raine Katajamäki ÅAS’ utmärkelsetecken Brahevingarna med lyra.

För förtjänstfull verksamhet inom Kåren delades ÅAS’ förtjänsttecken Brahevingarna ut till Marcus Beijar, Daniel Junell, Jimmy Nymark, Fanny Häggblom och Marina Stenbäck.

ÅAS’ styrelsenål tilldelades Daniel Lähde, Alex Karlsson, Richard Backman, Milla Stenström, Jens Back, Tommy Räfsbäck, Kajsa Karlsson och Rasmus Lindqvist.

Jägarkapten Paul Wallenius´ kamratskapspris för förtjänstfullt arbete för att höja kamratskapet inom Kåren tilldelades Janne Johansson och Emilia Kronlund.

Stipendium ur Magnus Karlssons minnesfond för deras villighet att ställa upp för Studentföreningen Politivas och Åbo Akademis Studentkår tilldelades Carl-Axel Bjon.

Senator Julius Nummelins statsvetenskapliga pris tilldelades Anni Dahlén för hennes avhandling ”Ett politiskt dilemma. En studie om hur ett regeringsparti prioriterar mellan ideologi och regeringssamarbete.

Styrelseordförande Jens Back hälsade alla årsfestdeltagare välkomna i samband med sitt tal på den solenna akten samtidigt som han blickade framåt mot vårens utmaningar och riksdagsvalet.

– Studentrörelsen ledd av Finlands studentkårers förbund kommer att föra aktiv kampanj och dialog med riksdagsvalskandidaterna för att försäkra att studiero kommer att råda och alla skall ha lika möjligheter, oberoende av socioekonomisk bakrund eller nationalitet, att studera de fria vetenskaperna vid högskolorna i Finland även i framtiden, sade styrelseordförande Back.