Nu behövs en studerande till en arbetsgrupp kommer att bereda strategi och personalplan för den nya fakulteten för naturvetenskaper och teknik. Arbetet kommer främst att göras under våren och ska vara klart senast 1.7.

Upplägget kommer att vara det att arbetsgruppen bereder strategin och planen på det sätt gruppen önskar, t.ex. genom att kalla in sakkunniga på möten eller hålla träffar med olika ämnen eller personal- och studerandegrupper. Fakultetsrådets studentrepresentanter kan säkert gärna fungera som stöd i arbetet. Beslut om strategin och planen
fattas slutligen av fakultetsrådet.

Gruppens sammanställning kommer i övrigt att vara:

Dekanus Tapio Salmi, ordförande
Prof. Margareta Wihersaari (energi- och miljöteknik)
Prof. Erik Bonsdorff (miljö- och marinbiologi)
Aka.lektor Jan Gustafsson (naturmaterialteknik)
Lektor Annamari Soini (datateknik)
Forsk.stud. Jani Rahkila (kemi)

Som sekreterare för strategiarbetet fungerar fakultetskoordinator Lotta Österholm och som sekreterare för personalplansarbetet fungerar personalplanerare Nina Hultholm.

Meddela om intresse för uppdraget senast torsdag 19.2. kl 23.59 via halloped.fi:

– Följ denna länk:
https://www.halloped.fi/sv/abo/calls/54dc85802c4069772d000014
– Logga in på halloped.fi genom knappen i övre högra hörnet: HAKA
– Nu finns alternativet ”Skicka ansökan” längst ner under uppdragsbeskrivningen, välj det
– I motiveringen skriver du intresseanmälan i sin helhet. Hit kommer alltså allting om varför du anser dig lämpad för uppdraget och vilka tidigare erfarenheter du anser att är relevanta i sammanhanget.
– Meddela också ditt matrikelnummer.

Jag svarar gärna på frågor om sådana finns!

Mvh. Petra Lindblad, högskolepolitisk expert, ÅAS, he-karen@abo.fi