Kårstyrelsen har på sitt möte den 27 februari beslutit att:

 • Fastställa förslaget till ÅAS bokslut och verksamhetsberättelse för år 2014;
 • Fastställa redaktionen för Errores S:tae Valpurgis 2015. Redaktionen består av Mikael Nakolinna, Ken Snellman och Sofia Wannström. Som chefredaktör fungerar Oscar Karlsson;
 • Lediganslå två studentrepresentantplatser i delegationen för Svenska lärarögskolans bostadsstiftelsen r.f:s styrelse för perioden 2015 och två studentrepresentantplatser i delegationen i den samma för perioden 2015-2017. Ansökningstiden utgår 25.3 kl. 23.59;
 • Höstens Welcome Party i Åbo arrangeras på Marilyn 2.9.2015 inom ramarna för STYLA-KV-samarbetet;
 • Ordna en träff för internationella examensstuderande i Åbo i mars;
 • Fastställa sina tyngdpunkter för projektmedel 2015 och lediganslå projektmedel på 2000€ för ansökan mellan 2.3 och 20.3;
 • Arrangera chillkväll på Kåren 9.4 och för ändamålet reservera 100€;
 • Specialföreningsmässa på Kåren ordnas 9.4;
 • Styrelsemedlem Räfsbäck tillsammans med Havtornsutskottets ordförande ska utreda möjligheterna för en spelkväll i Havtornen;
 • SO Back och styrelsemedlem Backman deltar i NN:s 79:e årsfest 14.3;
 • Styrelsemedlem Lindqvist skickar en hälsning till Åländska Studentföreningen i Helsingfors r.f. med anledning av deras XXIII årsfest;
 • Styrelsemedlemmarna Backman och Lindqvist deltar i Noviums VII årsfest 20.3.