Kårstyrelsen har på sitt möte den 20 februari beslutit att:

  • Välja Maqsood Ali som studentrepresentant till ledningsgruppen för institutet för mänskliga rättigheter vid ÅA för mandatperioden 20.2.2015–31.12.2017;
  • Välja Pinja Lillrank som studentrepresentant till arbetsgruppen för beredning av strategi och personalplan för fakulteten för naturvetenskaper och teknik för mandatperioden 20.2.2015–30.6.2015;
  • Återremittera ärendet om chillkväll på Kåren;
  • Reservera 375€ för införskaffning av 10 st huvtröjor med tryck;
  • Styrelsen deltar enligt eget intresse i M-klubis seminarium om marknadsföring 12.3;
  • SO Back, styrelsemedlemmarna Backman, Karlsson, Lindqvist och Stenström och HE Lindblad, SE Antikainen, IS Dahlbäck och KS Heikkilä deltar i firandet av Akademiska dagen 23.3;
  • Styrelsemedlem Lindqvist skickar en hälsning till JYY med anledning av deras 81-årsfest.