Kårstyrelsen har på sitt möte den 13 februari beslutit att:

 • Fastställa STYLA-formeln för 2015. Formeln används vid fördelande av utgifter för gemensamma projekt inom student- och studerandekårernas samarbete i Åbo;
 • Framställa ett bildgalleri över studentrepresentanterna i de nya fakultetsråden. För ändamålet reserverades 100€;
 • Reservera 100€ för inköp av extern hårddisk till kårkansliet;
 • Reservera 35€ för beställning av ett stycke fotobok som exempel och experiment inför eventuella framtida beställningar;
 • Lediganslå uppdraget som projektsekreterare för uppdatering av ÅAS grafiska profil. Deadline för ansökningar är 26.2 kl. 15.00;
 • Välja Oscar Karlsson som chefredaktör för wapptidningen S:tae Errores Valpurgis 2015;
 • ÅAS deltar i FSF:s riksdagsvalsstart 25.2 tillsammans med STYLA-gemenskapen i Åbo och som huvudarrangör i Vasa. För evenemanget reserveras 150€;
 • Dela ut 10 st. rosor inom Ros istället för ris. Mottagarna kungörs under vecka 8;
 • Lämna in sina kommentarer till TYY gällande en enkät riktad till utbytesstuderande i Åbo. Enkäten ska undersöka och samla in information om boendet för internationella studenter;
 • Ordna en inspirationsträff för specialföreningar i Havtornen den 4.3. För ändamålet reserverades 10€;
 • Lediganslå specialföreningsmedel á 6000€. Deadline för ansökningar är 2.3.2015 kl. 15.00;
 • Gulnäbbsakademin i Åbo ordnas 16.9, i Vasa 10.9 och att specialföreningsmässan i Åbo ordnas 26.3;
 • Köpa väskor för att bära mässtältets tyngder och för ändamålet reservera 60€;
 • Bevilja Nyländska Nationen lov att bära studentmössa i samband med föreningens resa till Schweiz 9-17.2;
 • Ingen deltar i Kemistklubbens styrelsestugkväll 4.3;
 • Styrelsemedlem Räfsbäck deltar i ISYY:s femte årsfest 15.4;
 • Styrelsemedlem Lindqvist skickar en hälsning till Egentliga Finlands nation med anledning av deras 109-årsfest;
 • Styrelsemedlem Lindqvist skickar en hälsning till SLL med anledning av deras 30-årsfest.