Kårstyrelsen har på sitt möte den 6 februari beslutit att:

  • Komplettera principerna för ÅAS representation 2015. ÅAS ska skicka representanter till inhemska studentkårers jubileumsårsfester;
  • Reservera 32,95€ för inköp av headset;
  • Förlänga ansökningstiden för Errores chefredaktör 2015 till torsdagen 12.2. kl. 15.00;
  • Välja Lilli Kojo till studentrepresentant i ledningsgruppen för Åbo Akademis bibliotek för mandatperioden 6.2.2015-31.12.2017;
  • Lediganslå priset Ros istället för ris. Deadline för nomineringar är 12.2 kl. 15.00;
  • Styrelsemedlem Stenström skickar en hälsning till Studentföreningen Filicia r.f. med anledning av deras XXI årsfest;
  • Styrelsemedlem Stenström deltar i Österbottniska Nationens LXXXIX årsfest 7.3;
  • Styrelsemedlem Lindqvist skickar en hälsning till Medicinarklubben Thorax med anledning av deras LXXXIV årsfest.