Kårstyrelsen har på sitt möte den 30 januari beslutit att:

 • Godkänna sina preciseringar till verksamhetsplanen 2015;
 • Anställa VL Blomqvist för att rensa hemområdet K i enlighet med projektet i verksamhetsplanen 2015;
 • Godkänna årsfestutskottets årsfestbudget och förslag till program;
 • Nominera en studerande som mottagare av stipendium från Magnus Karlssons minnesfond;
 • Välja Angeli Kumari-Ilieva som ordinarie studentrepresentant och Mahyae Rastgoo Ghamsari som suppleant i styrgruppen för magisterprogrammet Biomedical Imaging;
 • Välja Carl Stenvall som ordinarie studentrepresentant och Sabina Sweins som suppleant i ledningsgruppen för ÅA:s gemensamma ämneslärarutbildning;
 • Välja Anna Fogde och Jessica Sundman som studentrepresentanter i ledningsgruppen för ämneslärarutbildningen i Vasa;
 • Konstatera att en studentrepresentantplats i ledningsgruppen för Åbo Akademis bibliotek lediganslagits och att deadline för intresseanmälningar går ut torsdag 5.2 kl. 23.59;
 • Till Teosto skicka in en ansökan om ”Elävä musiikki-Pienlupa” och för ändamålet reservera 97,25€;
 • Ordna en utbildning om styrelsearbete till specialföreningarna på Kåren 10.2;
 • Ordna Fastlaskiainen i Åbo tillsammans med TYY, TUO och Novium och för ändamålet reservera 150€;
 • Tillsammans med ÅAB:s handskriftsavdelning ordna en arkivarieutbildning för specialföreningar den 24.2;
 • Bevilja Österbottniska Nationen vid Åbo Akademi r.f. rätt att bära studentmössa i samband med deras årsfest 7.3;
 • Ingen deltar i KK:s styrelsestugkväll;
 • Styrelsemedlem Lindqvist deltar i ÅSL:s LXXXII årsfest 14.2;
 • SO Back deltar i OYY:s 55:e årsfest 28.2;
 • Styrelsemedlem Stenström skickar en hälsning till Teknologföreningen med anledning av deras 143:e årsfest;
 • Ingen deltar i Undervisnings- och kulturministeriets workshop om digitalisering av högskoleutbildning 25.2.