so_tal_2_squareÄrevördige greve Per Brahe!
Grattis på din annalkande 413 års dag.

Amor vincit omnia et nos cedamus amori – ”Kärleken övervinner allt, så låt oss besegras av kärleken” står det på den krans som vi från Åbo Akademis Studentkår sänkt till din ära.

Förra lördagen firade vi alla hjärtans dag, eller vändagen på finlandssvenska, och jag hoppas att många kåreniter då besegrades av kärleken på ett personligt plan. På sistone är det ju inte bara personer som knytigt nya kärlekens band utan också inom Åbo Akademis förvaltning har det ingåtts nya unioner. Jag talar ju förstås om den nya förvaltningsstrukturen med den nya indelningen i fyra fakulteter. Förhållandet har nu pågått i snart två månader och allt tycks vara frid och fröjd. Men hur blir det nästa höst när de nya studerandena kommer som blivit antagna genom det nya antagningssystemet som bara tillåter att man ansöker till sex utbildningslinjer inom alla högskolor i Finland – både universiet och yrkeshögskolor inräknade? Nästa höst kommer vi också att se resultatet av indelningen av studiestödet i kandidat- och magisterskedet. Kommer alla att ha möjlighet att fortsätta studierna i normal takt utan att vara tvungen till att sätta tid på arbete vid sidan om studierna?

I dessa frågor är det vi – studenter – som vet bäst. Därför är det viktigt att diskuterar och för fram våra idéer till beslutsfattarna. Inte bara inom ÅA utan också på nationell nivå och i år har vi en ypperlig chans till det i och med riksdagsvalen.

Alltid behöver man inte stå på barrikaderna utan man kan ha roligt också, till exempel i en pulkabacke. I morgon är det fastlagstisdagen, eller fettisdagen om vi vore i Sverige, vilket förståss innebär fastlaskianen med alla student- och studerandekårerna i Åbo. Många kommer att bli besegrade och bara en vinnare i själva pulkkatävlingen men jag hoppas att ännu fler blir besegrade av kärleken.

Nu måste vi tyvärr lämna er här på skvären igen. Hoppas den kärlek som ni en gång visade Finland ännu finns kvar hos er och ni fortsätter att vaka över oss i Akademikvarterern.

SO Jens Backs tal vid Per Brahes staty 16.2.2015

fantåget-2015-uppställt