Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 23 januari 2015 beslutat att:

 • ingå ett avtal från och med den 1.3.2015 om nätbetalningssystem med Paytrail;
 • adoptera följande välgörande ändamål som alternativ för årsfestgåvor: Röda korset, Puhdas Itämeri-projektet, WWF Finland, Saimenvikaren;
 • konstatera lediganslagningen av en studentrepresentant- och en suppleantplats i ledningsgruppen för ÅA:s gemensamma ämneslärarutbildning med tid för intresseanmälan fram till torsdagen 28.1. kl. 23.59;
 • konstatera lediganslagningen av två studentrepresentantplatser i ledningsgruppen för ämneslärarutbildningen i Vasa för mandatperioden 30.1.2015–31.5.2015 med tid för intresseanmälan fram till onsdag 28.1. kl. 23.59;
 • utse högskolepolitiska experten Lindblad till representant och generalsekreterare Bender till suppleant i auditeringsgruppen för ÅA för mandatperioden 23.1.2015–31.12;
 • arrangera en blodgivningskampanj i Vasa den 13.2.2015;
 • arrangera en basar i foajén i Academill torsdagen den 12.2. klockan 12-16. Styrelsen fastslog priset på bord till 2€ för studerande och 4€ för personal och övriga. Styrelsen beslöt att skänka intäkterna till Röda Korset;
 • ordna styrelsebytarsitz i Åbo den 6.2. i Marlirummet;
 • bevilja NN vid Åbo Akademi rf lov att deras fanbärare får bära studentmössa i samband med föreningens årsfest 14.3;
 • styrelsemedlemmar som är intresserade av att delta i SSHV:s styrelsebytarssits deltar på egen bekostnad;
 • styrelsemedlem Lindqvist, Stenström och Backman deltar i Stadgas styrelsebytarsitz på egen bekostnad;
 • Styrelsemedlem Räfsbäck och VO Karlsson deltar i VYY:s 47. Årsfest;
 • styrelseordförande Back skickar en hälsning till Vasa nation med anledning av deras CVII årsfest;