Kårstyrelsen har på sitt möte den 16 januari beslutit att:

 • Fördela årets underansvarsområden enligt följande:
  • VO Karlsson – stadsrelationer i Vasa
  • Styrelsemedlem Karlsson – stadsrelationer i Åbo
  • Styrelsemedlem Stenström – miljö och bistånd
  • Styrelsemedlem Lindqvist – motion och arbetsliv
  • Styrelsemedlem Backman – Marliminister
  • Styrelsemedlem Räfsbäck – jämlikhet
 • Hålla styrelsemöten kl. 9.00 på fredagar och att styrelsens aftonskola är kl. 15.00 på torsdagar. Deadline för föredragningar till samma veckas styrelsemöte är 13.00 på onsdagar;
 • ÅAS generalsekreterare kan godkänna intressesektorns räkningar och betalningsförpliktelser upp till 3000 € när det gäller regelbundna löpande utgifter. Styrelsen skall föredra större utgifter än 50 € till styrelsemötet. Styrelsen beslutar också att styrelsen kan utan ett skilt styrelsebeslut skicka högst tre representanter till FSF:s sektorträffar;
 • Godkänna årets principer för ÅAS representation;
 • Fastställa resereglemente för förtroendevalda;
 • Styrelsen, GS Bender, HE Lindblad och SE Antikainen deltar i FSF:s startseminarium i Riihimäki 2-3.2;
 • Till Jorma Mattinen överräcka Kårens standar nummer 17 och för gravering reservera 25 €;
 • Lediganslå en studentrepresentant- och en suppleantplats i styrgruppen för magisterprogrammet Biomedical Imaging med en deadline för intresseanmälan som utgår 28.1 kl. 15.00;
 • Godkänna sina kommentarer gällande FSF:s teman och planer kring riksdagsvalet;
 • Ordna rosettskrinning i Åbo den 14.2 kl. 12.00-15.00 på Barkplanen och för ändamålet reservera 20 €;
 • Utlysa ansökningstiden för Errores chefredaktörsskap för år 2015. Ansökningstiden tar slut på torsdag 5.2 kl. 15.00;
 • Beställa presentationsaffischer och för ändamålet reservera 65 €;
 • Starta en blogg och ge i uppdrag till styrelsens kommunikationsansvarige styrelsemedlem Lindqvist att vara i kontakt med de svenskspråkiga tidningarna på ÅAS verksamhetsorter gällande samarbete;
 • Ordna fantåg till Per Brahe-statyn i Åbo den 16.2. För ändamålet reserveras 75 €;
 • Ordna skattmästarutbildning i Åbo i februari och för ändamålet reserveras 75 €;
 • Ordna skattmästarutbildning i Vasa 4.2 och för ändamålet reserveras 75 €;
 • Ordna föreningsmässa i Vasa 27.1 kl. 10-13;
 • Ordna Fastlaskiainensitz i Vasa 17.2;
 • SO Back representerar ÅAS på marskalk Mannerheims minnesfest 28.1;
 • Styrelsen deltar i KK:s födelsedagskaffe 19.1;
 • Styrelsen deltar på egen bekostnad i MK:s Stora Styrelsebytarsitz 21.1;
 • Styrelsen deltar i SF:s ost- och vinkväll;
 • SO Back och styrelsemedlem Lindqvist deltar i Ann-Marie Ringwall-Mobergs avskedskaffe 30.1;
 • SO Back deltar i AUS 5. årsfest 31.1;
 • Ingen deltar i seminariet om företagsamhet, ledarskap och innovation som ordnas i Vasa 2.2;
 • Styrelsemedlem Stenström deltar i träffen med TYS 11.2;
 • SO Back och styrelsemedlem Karlsson deltar i SHS 105:e årsfest 24.2.