I del två av vår intervjuserie med styrelsemedlemmarna intervjuas vice ordförande Kajsa Karlsson. Läs hennes svar nedan.

 

Vad studerar du?

Specialpedagogik vid FPV i Vasa.

Med vilka ord skulle du beskriva dig själv?

Ambitiös, lugn och glad.

Varför har du valt att engagera dig i kåren?

Studierna och studielivet utgör en stor del av mitt liv. Jag tycker det är självklart att alla studerande har rätt till god utbildning och ett bra liv på alla sätt. Någon behöver engagera sig för att detta ska tryggas och eftersom att jag är intresserad av att påverka min omgivning valde jag att ställa upp.

Som socialpolitiskt ansvarig i styrelsen är det någon fråga som du tror blir extra viktig inom det området i år?

Jag tror att studenthälsans framtid kommer att diskuteras aktivt.

Är det något som du vill arbeta extra hårt för i kårstyrelsen?

Jag önskar att vi hade mer samarbete mellan högskolor och universitet på samma ort. Många frågor vi jobbar med berör inte bara våra studerande, utan studerande i alla läroanstalter inom samma kommun. Jag önskar också att våra studerande skulle våga träffa andra studerande över “skolgränserna” och att vi hade mer gemensamma evenemang. Detta är något jag vill jobba för.

Hur ser du på sammanhållningen mellan studentkårens olika verksamhetsorter?

Ett visst samarbete finns, men själv anser jag att detta borde utvecklas. Det är i väldigt få sammanhang som “vanliga” studerande kommer i kontakt med studerande från respektive studieorter under sin studietid.

Vad anser du om samarbetet mellan studentkårerna i Vasa?

Jag anser att detta är något som ska utvecklas och även kommer att utvecklas. Den nygrundade föreningen Studerande Vasa kommer att trygga ett fortsatt gott samarbete mellan student- och studerandekårerna i Vasa. Studerande från olika högskolor och universitet har ofta samma intressen och genom att samarbeta mer tror jag att vi kan nå bättre resultat. Jag anser också att det är viktigt att man under sin studietid bekantar sig med studerande från olika linjer och läroanstalter.

Hur upplever du den nya kårstyrelsen?

Jag känner att samarbetet kommer att bli bra och att vi bildar ett team med många olika typer av kunnande. Jag tror att vi tillsammans kommer att utgöra ett väldigt bra team med mångsidigt kunnande.

Vill du hälsa något till kårmedlemmarna och bloggens läsare?

Jag vill påminna er om att Kåren finns till för er och att vi vill stöda er studietid. Jag vill också önska er en riktigt bra fortsättning på vårterminen och hoppas att få träffa så många som möjligt!

 

Och till sist fem snabba:

Tåg eller buss?

Tåg.

Löskokt ägg eller hårdkokt ägg?

Hårdkokt.

Semester på Hawaii eller Arktis?

Arktis.

Papperstidning eller E-tidning?

Papperstidning.

Utan mat eller utan internet?

Utan internet.

 

Tack så mycket Kajsa!