Bloggen kommer att i några veckors tid intervjua alla medlemmar i den nya styrelsen. Styrelseordförande Jens Back är först ut och hans svar kan du läsa här nedan.

Vad studerar du?

Jag studerar Process- och systemteknik för tredje året.

Med vilka fem ord skulle du beskriva dig själv?

Ler ofta, aktiv och tidsoptimist.

Varför har du valt att engagera dig i studentkåren?

Jag fick upp ögonen för studentkårsarbetet hösten 2013. Då gjorde ÅAS reklam för valet till studentkårens fullmäktige. Det var en äldre studerande på KT insten som jag passade på att fråga hur fullmäktige fungerar och vad de gör. De saker som fullmäktige beslutar om lät intressanta och därför ställde jag upp till val och blev invald. Under hösten 2014 tänkte jag att jag måste ta mitt engagemang inom studentrörelsen till nästa nivå och började allvarligt fundera på styrelsearbetet. Jag funderade både på posten som högskolepolitiskt ansvarig och som styrelseordförande. Jag diskuterade saken med min fullmäktigegruppering och medlemmar i förra årets styrelse och uppmuntrades att söka till SO och blev vald.

Vad anser du är studentkårens viktigaste uppgift?

Studentkårens viktigaste uppgift är samma som – för tillfället – ÅAS stadgas första paragrafs andra stycke: “Kåren har till uppgift att vara en förenande länk för studerandena vid Åbo Akademi samt att främja deras samhälleliga, sociala, intellektuella och studierelaterade ambitioner och strävanden i anknytning till studenternas roll i samhället.”

Vad tror du kommer att vara viktiga frågor för kårstyrelsen i år?

Speciellt för i år är bl.a. riksdagsvalet, ÅAs nya organisationsstruktur och arbetet med uppdateringen av ÅAS stadgar och de politiska linjepappren. ÅAS kommer att ordna paneldebatt inför riksdagsvalet i Vasa och i Åbo med olika samarbetsorgan. Inom ÅA fortsätter vi föra god intressebevakning för studerandena och därför har vi haft träffar med både ÅA:s personal samt studentrepresentanter och kommer att föra en aktiv dialog under hela året.

Är det någon fråga som engagerar dig extra mycket?

Som styrelseordförande måste jag se till helheten och arbeta fram goda och transparenta förvaltningsmetoder. Därför kommer arbetet med stadgarna och politiska linjepappren vara något som jag kommer arbeta mycket med under året. En annan viktig sak som SO har är  att representera kåren utåt och ge en god image av kåren både till kårmedlemmarna och externa samarbetspartners. En viktig sak för mig är kontinuiteten i verksamheten och att föra kåren närmare kåreniten så att vi förhoppningsvis får många intresserade av styrelsearbetet och att ställa upp och rösta i fullmäktigevalet i höst.

Hur ser du på samarbetet med övriga studentkårer i Åbo och Finland?

Samarbete är alltid viktigt och både i Åbo och Vasa har vi samarbetsorgan som fungerar lite som takorganisationer. I Åbo heter den STYLA och i Vasa, Vasa studerande r.f. På dessa forum planeras bl.a. gemensamma evenemang så som fastlaskiainen men även kommunalpolitiska frågor diskuteras. På nationell nivå verkar Finlands Studentkårers Förbund, FSF, vars medlemmar är de flesta studentkårer i Finland. FSF stöder studentkårerna i sin uppgift och lobbar mot nationella aktörer.

Hur upplever du den nya kårstyrelsen?

Den nya kårstyrelsen är ivrig att ta sig an styrelsearbetet och verksamhetsplanen. Vi har ett studieämnes och geografiskt sett jämnt fördelad representation vilket är bra eftersom vi då får in många synpunkter på de ärenden som vi beslutar om.

Vill du hälsa något till kårmedlemarna?

Min hälsning till kårmedlemmarna är att var aktivt med i både studielivet och studierna. Bekanta er med ÅAS specialföreningars och ÅAS egna utbud av program och evenemang. Om man är intresserad av vår verksamhet på kåren får man gärna vara i kontakt med styrelsen och följa oss på sociala medier. Kontaktuppgifter och mycket mer hittas på våra nya fräscha hemsidor på https://www.studentkaren.fi/.

Och fem snabba!

Kaffe eller te?

Kaffe, men te är också gott.

Cykel eller bil?

Cykel.

Halarsitz eller årsfest?

Båda har sin charm men årsfest.

Solsemester eller vintersemester?

Solsemester.

Utan surfplatta eller utan mat? 🙂

Surfplatta. Lättare att dona på den 😉

 

Tack så mycket Jens!