Nu kan du söka platsen som studentrepresentant till CLL. Centrets uppgift är bland annat att i samarbete med akademins och yrkeshögskolans verksamhetsenheter ansvara för och utveckla vuxenutbildningen och att planera och anordna öppen universitets- och öppen yrkeshögskoleundervisning. Från och med årsskiftet hör också centret för språk och kommunikation (språkcentret) till CLL.

FÖRVALTNINGSORGAN: Direktion för Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia

POST: En ordinarie medlem och en suppleant

FÖR PERIODEN: 1.1.2015–31.12.2017

FÖRLÄNGD ANSÖKNINGSTID: torsdag 4.12.2014 kl. 23.59

SISTA ANSÖKNINGSDAG och -TID: onsdag 3.12.2014 kl. 23.59

Mera information om uppdraget och ansökningsformulär finns på www.halloped.fi.

Om studentrepresentantskap kan du läsa mera om på studrep.studentkaren.fi.