Kårstyrelsen har på sitt möte den 19 december beslutit att:

 • Anteckna ekonomiuppföljningen per den 30.11.2014 till kännedom;
 • Införskaffa en ny bordsdator med skärm via Datacentralen. För ändamålet reserverades 780€;
 • Införskaffa ett ÅAS pop-up tält och för ändamålet reserverades 1600€;
 • Införskaffa en färgprinter och för ändamålet reserverades 420€;
 • Införskaffa två höj- och sänkbara bord och för ändamålet reserverades 1150€;
 • Införskaffa två bärbara datorer och för ändamålet reserverades 720€;
 • Införskaffa ljudupptagningsutrustning och för ändamålet reserverades 370€;
 • Reservera 100€ för tryck av visitkort för kårstyrelsen 2015;
 • Föreslå Alexander Lång som medlem i styrelsen för Åbo svenska föreningsråd;
 • Godkänna sitt utlåtande om Österbottens förbunds välfärdsstrategi;
 • Ordna en träff med middag för studentrepresentanter på Kåren 8 januari 2015;
 • Ge Östra Finlands Nation vid ÅA r.f. en skriftlig varning på grund av avtalsbrott.