Kårstyrelsen har på sitt möte den 5 december beslutit att:

 • Ordna julglögg på kårkansliet i Åbo den 10.12. För ändamålet reserverades 200 €;
 • Ordna julfest på kårkansliet i Åbo den 19.12. För ändamålet reserverades 150 €;
 • Ordna en tackfest för rektor Jorma Mattinen i Åbo den 17.12. För ändamålet reserverades 150 €;
 • Till ÅA föreslå Alexander Skog som ordinarie studentrepresentant och Ina Biström som suppleant till Åbo Akademis valnämnd för mandatperioden 1.1.2015-31.12.2017;
 • Välja Sandra Kuusisaari som ordinarie studentrepresentant och Lotta Metsärinne som suppleant till direktionen för CLL vid ÅA för mandatperioden 1.1.2015-31.12.2017;
 • Konstatera att studentrepresentant- och suppleantplats i arbetsgruppen för Master’s Degree Programmes in Biomedical Sciences-helheten har lediganslagits;
 • Välja Angeli Kumari-Ilieva som ordinarie studentrepresentant och Mahyae Rastgoo Ghamsari som suppleant till arbetsgruppen för Master’s Degree Programmes in Biomedical Sciences-helheten;
 • Godkänna sitt utlåtande gällande förslag till ny instruktion för behandling av ärenden för Åbo Akademi;
 • Utse Kajsa Karlsson som ÅAS representant i styrelsen för Vasa studerande r.f. 2015;
 • Ingen deltar i SU:s julglögg 11.12;
 • HE Lindblad och SE Antikainen deltar i universitetsprästernas julglögg 11.12;
 • Ingen deltar i träffen arrangerad av Egentliga Finlands förbund och Varsinais-Suomen yrittäjät.