Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige beslöt på sitt möte 08/14 (2.12.2014) att:

 • välja Martin Ahlö, Christoffer Hällfors, Marina von Schantz, Milla Stenström, Richard Backman och Emil Huttunen som delegater till Ab Jerums höstbolagsstämma;
 • fastställa verksamhetsplan för ÅAS intressesektor för år 2015;
 • fastställa verksamhetsplan för ÅAS affärsverksamhet för år 2015;
 • fastställa budget för ÅAS intressesektor för år 2015;
 • fastställa budget för ÅAS ekonomisektor för år 2015;
 • till rektor föreslå en kåravgift på 116 € för grundexamensstuderande och 62 € för forskarstuderande för läsåret 2015-2016;
 • utse Fredrik Hällund, Johanna Mantere, Axel Sandell, Joakim Jusélius och Emilia Juslin som medlemmar i prisnämnden för Jägarkapten Paul Wallenius kamratskapspris för år 2015;
 • välja Linnea Henriksson, Thomas Denk, Lotta Metsärinne, Alexander Lång och Carl-Axel Bjon till prisnämnden för Senator Julius Nummelins statsvetenskapliga pris för år 2015;
 • välja Ulrika Wolf-Knuts, Dag Anckar och Olav Eklund till Seniorernas Råd för år 2015;
 • utse utsåg Johan Nikula till kårheraldiker och Fredrik Hällund, Ina Biström, Martin Ahlö och Alexander Skog som medlemmar till nämnden för utdelande av Brahevingarna och Brahevingarna med lyra för år 2015;
 • välja revisionsbolaget KPMG till ÅAS revisionsbolag, vilket bland sina anställda utser en revisor och dennes suppleant, sifferrevisorer och deras suppleanter för år 2015. Fullmäktige valde dessutom Anna Litonius till verksamhetsgranskare för år 2015;
 • välja Richard Backman, Anna Englund, Daniel Junell och Marina von Schantz till inventerare för Åbo och Anna Nylund och Thomas Hällund till inventerare för Vasa för år 2015;
 • välja Emma Ekstrand, Martin Ahlö och Alexander Skog till medlemmar i Nämnden för utgivande av studentkårens forskarstipendium för år 2015;
 • bevilja Daniel Lähde, Alexander Lång, Amy Rönnberg, Alexander Skog, Ken Snellman, Anna Nylund och Carl-Erik Strandberg rätten att bära styrelsenålen även efter 31.12.2014.