Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige beslöt på sitt möte 01/15 (3.12.2014) att:

 • välja Daniel Junell till mötesordförande för fullmäktigemötet.
 • välja Amy Rönnberg och Emma Ekstrand till rösträknare för möte samt Emma Ekstrand och Mikael Lindén till protokolljusterare för mötet.
 • välja Jens Back till styrelseordförande för år 2015.
 • fastställa ansvarsområden för styrelsens medlemmar för år 2015 enligt följande:
  • En ansvarig för högskolepolitik
  • En ansvarig för socialpolitik
  • En ansvarig för kommunikation och näringslivskontakt
  • En ansvarig för internationella frågor
  • Två ansvariga för studenttraditioner och specialföreningar
 • välja Alex Karlsson, Kajsa Karlsson, Rasmus Linqvist, Milla Stenström, Richard Backman och Tommy Räfsbäck till medlemmar i styrelsen för år 2015 med följande ansvarsområden:
  • Alex Karlsson, ansvarig för högskolepolitik
  • Kajsa Karlsson, ansvarig för socialpolitik
  • Rasmus Lindqvist, ansvarig för kommunikation och näringslivskontakt
  • Milla Stenström, ansvarig för internationella frågor
  • Richard Backman, ansvarig för studenttraditioner och specialföreningar
  • Tommy Räfsbäck, ansvarig för studenttraditioner och specialföreningar
 • välja Kajsa Karlsson till vice ordförande för styrelsen för år 2015.
 • välja Alexander Lång till fullmäktiges ordförande samt Lotta Metsärinne till första och Jimmy Nymark till andra vice ordförande för fullmäktige för år 2015.
 • välja Daniel Lähde till ordförande, Alexander Skog till ordinarie medlem och Tommy Sandås till expertmedlem för ekonomidirektionen för perioden 1.1.2015–31.12.2016.
 • välja Erika Strengell och Marina Stenbäck till kåraller för år 2015.
 • välja Caroline Lång, Jonny Smeds och Carl-Axel Bjon till medlemmar i Utvecklingsfonden för Kåravdelningen i Vasa för år 2015.
 • tillsätta ett havtornsutskott med en ordförande och tre medlemmar samt att ekonomidirektionens medlemmar och styrelsemedlemmar därutöver ska vara representerade i utskottet. Utskottet får till uppdrag att utveckla verksamheten i Havtornen.
 • förlänga mandatperioden för det av fullmäktige tillsatta valutskottet till den 31.12.2015.