ÅAS medlemmar deltar varje år i fan- och fackeltågen tillsammas med de övriga student- och studerandekårerna i Åbo och Vasa.

Nedan styrelseordförande Alexander Långs tal vid hjältegravarna i Åbo, och vice ordförande Amy Rönnbergs tal vid frihetsstatyn i Vasa.


Kära Åbostudenter, ärade självständighetsfirare

Idag har det förlöpt 97 år sedan Finland blev självständigt. Denna självständighet har beprövats och hotats men aldrig fråntagits oss, och det har vi våra föregångare att tacka.

Vi har samlats här idag för att hedra de män och kvinnor som osjälviskt givit sitt liv för vad de betraktade som ett högre ändamål, för ett hem, för en identitet, för ett självständigt Finland. De som gjort denna uppoffring för Finland var människor med olika bakgrund, även studenter. Vi kan inte annat än tacka för att generationer före oss värderade vårt lands självständighet högre än sitt eget liv. Vi har haft privilegiet att växa upp i en tid av fred. Detta gör dock att många tar freden och självständigheten för given.

Uppoffringarna dessa män och kvinnor gjorde är omöjliga för oss att förstå. Det vi kan se och uppfatta är belöningen, en belöning som många inte fått se. Belöningen är ord som idag kan verka som självklara, ord som frihet och demokrati. Dessa ord var dock långt från självklara för 75 år sedan då skotten dånade i Mainila och vinterkriget inleddes.

Om historien har lärt oss någonting borde den lärt oss att framtiden alltid är oviss. Vi skall inte bara med ord hedra de hjältar som gjort det möjligt för oss att leva i ett fritt demokratiskt land, vi skall också vara beredda att om nöden kallar ta upp facklan som de så förtjänstfullt lämnat ifrån sig.

Det bästa vi kan göra i dessa hjältars och hjältinnors ära är att visa vår tacksamhet. Visa respekt mot de ännu levande veteranerna och lottorna, hantera fanan med vördnad, gå i fackeltåg till hjältegravarna eller helt enkelt stanna upp en dag som denna och höja en skål för fosterlandet. Framförallt är det genom att visa stoltheten för att vara finländare som vi bäst tackar det som gjorts för att vi får stå här idag.

Jag vill önska er alla en god fortsättning på självständighetsdagen.


Mina Damer och Herrar, bästa självständighetsdagsfirare,

Det är en stor ära för mig att på Finlands 97 självständighetsdag få stå här och hålla studenternas tal. Om någon för ett år sedan sagt att jag skulle stå här, skulle jag aldrig ha trott det.

Men så är det med livet, det kan ske oförväntade vändningar. Jag tror knappast att de flickor och pojkar, män och kvinnor som kämpade för ett bättre liv och Finlands självständighet trodde att det skulle vara deras framtid. Dessa personers enorma uppoffringar är ändå någonting som gjort att vi i följande generationer har fått växa upp och leva i ett stabilt samhälle och en självständig nation, vilket är ovärderligt och ett privilegium. Medelåldern bland krigsveteranerna idag, 75 år efter vinterkrigets början, är över 90 år. Vi studenter vill minnas dessa hjältar idag och har därför ordnat ett fackeltåg genom Vasa.

Samtidigt som det är viktigt att komma ihåg ens historia och bakgrund, är det lika viktigt att blicka framåt och tänka på framtiden. Vem är bättre att göra det än vi studenter? Vi studenter utbildas och bildas till nationens främsta drivkrafter. Vi är en stor resurs och har kapaciteten att utveckla samhället och påverka det kommande. Utbildning har varit och är ett av de bästa sätten att trygga en bättre framtid.

Men för att vi i framtiden också ska kunna utveckla vårt land är det viktigt att se till att det finns tillräckliga resurser för utbildning och för dess utveckling. Utbildningen man får en är bidragande faktor till den person och medborgare man blir. Att utvecklas i en akademisk miljö är någonting alldeles unikt och ytterst värdefullt. Därför måste man se till att det inte är strukturerna utan kvalitén som styr. Vasa som studiestad med sina sex stycken högskolor är en stimulerande och gynnsam miljö för studerande att få sin utbildning i.

Jag vill avsluta mitt tal genom att läsa den sjunde versen ur Runebergs Vårt land och önska er alla en stämningsfull och glad självständighetsdag.

Här är oss ljuvt, här är oss gott,
Här är oss allt beskärt;
Hur ödet kastar än vår lott.
Ett land, ett fosterland vi fått,
Vad finns på jorden mera värt
Att hållas dyrt och kärt?