Nu kan du söka platsen som studentrepresentant och/eller suppleant i Åbo Akademis valnämnd.

Valnämnden ansvarar för att följa upp och ta fram förslag till hur Åbo Akademis olika valprocedurer kunde utvecklas. Nämnden kungör val, behandlar informationsstrategin inför val, sköter vallängden, behandlar inkomna kandidatnomineringar och fastställer kandidatlistor.

Valnämndens ordförande är förvaltningsdirektören. Valnämndens övriga medlemmar utgörs av en professor och en representant för den övriga personalen samt en representant för studerandena. För de övriga medlemmarna väljs personliga suppleanter representerande samma grupper som de ordinarie medlemmarna.

FÖRVALTNINGSORGAN: Valnämnden vid Åbo Akademi

POST: En studentrepresentant och en suppleant

FÖR PERIODEN: 1.1.2015 – 31.12.2017

SISTA ANSÖKNINGSDAG och -TID: torsdagen 4 december kl. 23.59.

Mera information om uppdraget och ansökningsformulär finns på www.halloped.fi.

Om studentrepresentantskap kan du läsa mera om på studrep.studentkaren.fi.