Kårstyrelsen har på sitt möte den 28 november beslutit att:

  • Anteckna ekonomiuppföljningen per den 31.10.2014 till kännedom;
  • Lediganslå platserna som ordinarie studentrepresentant och personlig suppleant i valnämnden för Åbo Akademi för mandatperioden 1.1.2015­-31.12.2017. Deadline för intresseanmälningar är 4.12.2014 kl. 23.59;
  • Bjuda in de andra student- och studerandekårerna i Vasa den 16.12 till Havtornen för en glöggkväll och för ändamålet reservera 40€;
  • Ge styrelsemedlem Strandberg fullmakt att underteckna handlingar i ÅAS namn som berör arrangerandet och genomförandet av självständighetsdagens fackeltåg i Åbo;
  • SO Lång deltar i Närpesgillets Glöggorgie;
  • SO Lång och styrelsemedlem Skog deltar i TUO:s julglögg 3.12;
  • Styrelsemedlem Strandberg deltar i FRK Åbolands julkaffe 10.12.