Kårstyrelsen har på sitt möte den 20 november beslutit att:

  • Godkänna sin proposition med förslag till verksamhetsplan för ÅAS intressesektor för år 2015;
  • Godkänna sin proposition med förslag till budget för ÅAS intressesektor för år 2015;
  • Reservera 40€ för språkkorrigering av ÅAS intressesektors verksamhetsplan 2015. Studerande vid ämnet svenska kommer att kontaktas för att hitta någon som är villig att mot ersättning korrekturläsa;
  • Godkänna sitt utlåtande om förslag till ny examensstadga vid Åbo Akademi;
  • Reservera 360€ för att inhandla nya tavlor till Havtornen;
  • Komplettera årsfestkommittén med ytterligare en medlem: Ellen Husberg;
  • Ingen deltar i Arbetslivets lillajul;
  • Ingen deltar i Humaks glöggbjudning;
  • Ge Merkantila Klubbens fanbärare och fanvakter lov att bära studentmössa i samband med föreningens årsfest lördagen 22.11.