Kårstyrelsen har på sitt möte den 14 november beslutit att:

  • Reservera 220€ för transport till och från FSF:s förbundsmöte;
  • Till TYY, Novium och TuAMK föreslå en engångstilläggsfinansiering för att täcka startpaketslagret i Åbos hyreskostnader som kommer innan flytten till nya gratisutrymmen och att paketpriset för startpaketen höjs till 25€ från och med hösten 2015;
  • Lediganslå platserna som ordinarie studentrepresentant och personlig suppleant i direktionen för CLL vid ÅA för mandatperioden 1.1.2015-31.12.2017 med deadline för intresseanmälningar 3.12.2014 kl. 23.59;
  • Godkänna sitt utlåtande om terminsavgifter för studerande som kommer utanför EU och EES-området;
  • Arrangera en träff för internationella examensstuderande på kårkansliet i Åbo 26.11 och för ändamålet reservera 20€;
  • Arrangera en glöggbjudning för ÅAS specialföreningar i Vasa den 17.11. För ändamålet reserveras 50€;
  • Arrangera en glöggbjudning för ÅAS specialföreningar i Åbo den 1.12. För ändamålet reserveras 50€;
  • SO Lång, GS Bender och ÅAS styrelseordförande 2015 deltar i FSF:s julglögg 8.12.