Kårstyrelsen har på sitt möte den 6 november beslutit att:

 • Stadfästa Studentkören Brahe Djäknar r.f:s nya stadgar;
 • Lediganslå uppdraget som projektkoordinator för Fastlaskiainen i Åbo 17.2.2015 och för ändamålet reservera 100€;
 • Skicka ut inbjudningar till kårkansliernas julglögg och för ändamålet reservera 80€;
 • Reservera 200€ för bokprat med Li Näse på Kåren 3.2.2014;
 • SE Antikainen deltar i diskussionstillfälle om motion i Åbo 2.12.2014;
 • Välja Anna Nylund, Antonia Prinsén, Sonja Rodén, Sofie Nordström, Rebecca Lundberg och Sofia Bjurs som medlemmar i ÅAS årsfestkommitté;
 • Reservera 200€ för det traditionsenliga fackeltåget till hjältegravarna i Åbo på självständighetsdagen 2014;
 • Påminna SF-klubben om det viktiga i att hålla reda på nycklar till diverse utrymmen och be föreningen ersätta Marlirummets brandfilt;
 • Godkänna den uppdaterade Gröna Guiden;
 • Godkänna intressesektorns miljöplan;
 • Ingen deltar i Setas jubileumsseminarium;
 • Ingen deltar i Setas delegationsmöte;
 • Styrelsemedlem Nylund deltar i Politivas XXXII årsfest 28.11;
 • Styrelsemedlem Skog och KS Heikkilä deltar i adventskonsert i Åbo Domkyrka fredagen 28.11;
 • SO Lång, styrelsemedlem Nylund, styrelsemedlem Strandberg och GS Bender deltar i Luciabalen med tillhörande Grodornas afton 13 respektive 14 december.