Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige beslöt på sitt möte 07/14 (11.11.2014) att:

  • anteckna informationen och diskussionen om den preliminära verksamhetsplanen för intressesektorn för år 2015 till kännedom;
  • anteckna informationen och diskussionen om den preliminära budgeten för intressesektorn för år 2015 till kännedom;
  • anteckna informationen och diskussionen om verksamhetsplanen för ekonomisektorn för år 2015 till kännedom;
  • anteckna informationen och diskussionen om budgeten för ekonomisektorn för år 2015 till kännedom;
  • förkasta Åbo Gröna Vänsters motion om jämlikhetsobservatörer på kårfullmäktigemöten;
  • godkänna ekonomidirektionens förslag till uppdatering av ÅAS bostadsreglemente, med ändringar.