Fullmäktige väljer på sitt konstituerande möte den 3.12.2014 personer till bl.a. följande förtroendeuppdrag:

– Presidium för fullmäktige

– Kårstyrelse 2015

– Ordförande, en ordinarie medlem och en expertmedlem till ekonomidirektionen för perioden 1.1.2015–31.12.2016.

Kontakta Styrelsesonderare Alexander Skog, alexander-karen@abo.fi, om du vill veta mera om uppdraget som presidium, styrelsemedlem eller ordförande. Ansökningar till uppdrag i ekonomidirektionen kan riktas till VD Patrik Fellman, patrik.fellman@abo.fi.