Måndagen den 1 december firas den avgiftsfria utbildningens dag. Med temadagen vill studentderörelsen fästa uppmärksamhet vid alla studerandes likvärdiga möjligheter att studera i finländska högskolor.

Temadagen är särskilt synlig i de sociala medierna, där man sprider utbildningsrelaterade bilder och berättar varför det lönar sig att erbjuda avgiftsfri utbildning. Hashtaggen är #maksutonkoulutus.

Man har firat den avgiftsfria utbildningens dag sedan 2006. Tanken bakom dagen är, förutom att påminna beslutsfattarna om hur viktig den avgiftsfria utbildningen är, även att påminna studerandena om att samhällets satsning på dem är stor.

Temadagen koordineras av Finlands studentkårers förbund tillsammans med Finlands studerandekårers förbund SAMOK.


Monday 1 December is the Day for Free Education. With this theme day the student movement wants to draw attention to all students’ equal opportunities to study at Finnish universities.

The theme day is particularly visible on social media, where students will share pictures related to education and explain why it is worth maintaining the free education. The hashtag is #maksutonkoulutus.

The Day for Free Education has been organised since 2006. As well as reminding policy-makers about the importance of fee-free education, the day also aims to remind students that society is making a large investment in them.

The theme day is co-ordinated by the National Union of University Students in Finland together with the Union of Students in Finnish Universities of Applied Sciences – SAMOK.