På grund av problem i telefonnätet nås ÅAS i Åbo ej via numret 02-215 4650 för tillfället.
Vänligen ring 050-362 6275 istället.

The Student Union office in Åbo cannot be reached at 02-215 4650 at the moment.
Please call 050-362 6275 instead.