Vill du vara med och planera årets finaste och bästa fest?

Åbo Akademis Studentkårs XCVI årsfest äger rum den 21 februari 2015 i Vasa och nu söker vi medlemmar till årsfestkommittén. Ett infomöte ordnas i Havtornen den 31 oktober 2014 kl 14:00 för alla intresserade.

Har du frågor? Ta kontakt med årsfestmarskalk Sofia Jusslin +358 (0) 50 3713 622 eller sjusslin@abo.fi.