Åsikterna går isär. Borde terminsavgifter införas för högskolestuderande i Finland som kommer utanför EU/EES-området? ÅAS har konsekvent varit emot terminsavgifter för alla studerande. Regeringen föreslår annorlunda. Vad tycker du?

[poll id=”9″]