Kårfullmäktige har på sitt 06/14 möte den 23 oktober 2014 i Åbo valt studentrepresentanterna till de nya fakultetsråden och Åbo Akademis grundutbildningsnämnd.

Åbo Akademis grunddutbildningsnämnd
Ordinarie Personlig suppleant
Ken Snellman Anna Englund
Anna Nylund Ellen Kackur
Lotta Metsärinne Alex Karlsson
Lennart Jern Jennifer Lindholm
Fakultetsrådet för fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Ordinarie Personlig suppleant
Henrika Biström Aini Laine
Catharina Nordström Anna Englund
Ken Snellman Carl-Erik Strandberg
Sabina Sweins Emma Eklund
Fakultetsrådet för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Ordinarie Personlig suppleant
Christoffer Forsblom Kajsa Karlsson
Thomas Hällund Mathias Eklund
Ellen Kackur Milja Ångerman
Sandra Kuusisaari Carola Wisur-Hokkanen
Anna Nylund Jutta Maunula
Fakultetsrådet för fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi
Ordinarie Personlig suppleant
Andreas Forsbäck Kristiina Virkkilä
Alex Karlsson Siiri Simola
Mikael Lindén Daniela Karlsson
Alexander Lång Kim Kronlund
Caroline Lång Jacob Storbjörk
Fakultetsrådet för fakulteten för naturvetenskaper och teknik
Ordinarie Personlig suppleant
Tobias Asplund Desiré Lindberg
Axel Elfving Jens Back
Milla Stenström Kenneth Lindqvist
Mattias Strandberg Frida Sjögren

Fakultetsrådens storlek har fastställs av Åbo Akademis styrelse. Mandatperioden för dessa organ är 1.1.2015-31.12.2016. Åbo Akademis Studentkår tackar alla som visat intresse och sökt till dessa uppdrag, och gratulerar de invalda.

Om organens uppgifter stadgas i Åbo Akademis nya förvaltninginstruktion som träder i kraft 1.1.2015. [.pdf]