Kårstyrelsen har på sitt möte den 29 oktober beslutit att:

 • Skicka den preliminära verksamhetsplanen för ÅAS intressesektor 2015 till fullmäktige för presentation och diskussion;
 • Skicka den preliminära budgeten för ÅAS intressesektor 2015 till fullmäktige för presentation och diskussion;
 • Anteckna ekonomiuppföljningen januari-september 2014 till kännedom;
 • Donera julkortspengar för 2014 50€ till Global Clinic i Åbo;
 • Skicka in sina kommentarer om SHVS besöksavgifter till FSF;
 • Skicka in sitt utlåtande till FSF gällande förbundets vägkarta ”Stegen mot basinkomst”;
 • Styrelsemedlem Skog skickar en hälsning till Tamy med anledning av deras födelsedagsfest;
 • Styrelsemedlem Skog skickar en hälsning till Eka med anledning av deras årsfest;
 • Styrelsemedlem Strandberg deltar i Kemistklubbens XCI Kemistbaal;
 • Styrelsemedlem Strandberg deltar i TUO:s 8-årsfest;
 • Styrelsemedlem Skog skickar en hälsning till SAY med anledning av deras årsfest;
 • Styrelseordförande Lång deltar i HUS 146-årsfest.