Kårstyrelsen har på sitt möte den 16 oktober beslutit att:

  • Godkänna att ÅAS bokföringsbyrå Accountor Turku får hämta kontoutdrag dagligen, alla saldo-, transaktions- och referenslistor samt SEPA- och utlandsbetalningar som inkommer till ÅAS konton på Ålandsbanken;
  • Godkänna sitt utlåtande om rusmedelsprogrammet för universitetsstuderande;
  • Welcome Party i Åbo i januari 2015 arrangeras vecka 3 på Apollo;
  • SO Lång deltar i workshop om spårvagnsprojektet i Åbo 3.11;
  • Styrelsemedlem Snellman deltar i ÖFN:s XLVII årsfest 25.10;
  • VO Rönnberg och styrelsemedlem Nylund deltar i Justus’ 23:e årsfest 8.11;
  • Styrelsemedlem Nylund deltar i SSHV:s XXXIV årsfest 29.11.