Kårstyrelsen har på sitt möte den 10 oktober beslutit att:

  • Godkänna sina kommentarer till FSF:s förbundsmötesmaterial;
  • Ingen deltar i ÅUF:s höstmöte;
  • Styrelsemedlem Snellman deltar i Humanistiska Föreningens 87:e årsfest;
  • SE Monika Antikainen deltar i Nyytis jubileumsseminarium;
  • SO Lång deltar i TYY:s 92-årsfest.