Kårstyrelsen har på sitt möte den 2 oktober beslutit att:

 • fastställa frivilliga avgifter i samband med kåravgiften för läsåret 2015-2016 enligt följande: Östersjöfonden 3,50 euro, Ndiagamar r.f 3,10 euro och Global Clinic 4,70 euro som frivilliga avgifter i samband med inbetalningen av kåravgiften för läsåret 2015–2016
 • delta enligt följande i FSF-sektorträffar:
  • Styrelsemedlem Skog deltar på KV–sektorträffen den 6.10 i Helsingfors.
  • SO Lång och GS Bender deltar på SO-GS–sektorträffen den 20–21.10 i Helsingfors.
  • HE Lindblad, VO Rönnberg och Styrelsemedlem Skog deltar på HÖPO–sektorträffen den 21–22.10 i Helsingfors.
  • SE Antikainen, VO Rönnberg och Styrelsemedlem Snellman deltar på SOPO–sektorträffen den 27–28.10 i Helsingfors.
 • delta i utbildningsdagen för ÅABs bibliotekspersonal.
 • reservera 380 € från budgetposten 10-3700 för SEKSMYY-träffen den 2-3.10.
 • skicka en hälsning till Oulun Teekkariyhdistys med anledning av deras 54-årsfest.
 • styrelsemedlem Strandberg deltar i VAMOK:s 18-årsfest.
 • styrelsemedlem Skog skickar en hälsning till Studentorganisationen vid Svenska social- och
  kommunalhögskolan vid Helsingfors Universitet r.f. med anledning av deras LXXI årsfest.
 • styrelsemedlem Strandberg och styrelseordförande Lång deltar i SF:s LXXXIX årsfest.
 • styrelsemedlem Strandberg och Skog deltar i MK:s LXXXVI årsfest.