Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige beslöt på sitt möte 05/14 (7.10.2014) att:

 • anteckna tidtabellen för fullmäktigemöten hösten 2014 till kännedom.
 • bevilja Jeanette Karlsson, Petter Vane-Tempest, Matilda Grindgärds och Victoria Åkermarck befrielse från sina uppdrag som fullmäktigeledamot under läsåret 2014-2015 respektive hösten 2014 och att kalla in suppleanter för att ersätta dem.
 • meddela Studerandes Idrottsförbund rf. (OLL) att studentkåren inte kommer att anhålla om medlemskap i förbundet med start från 1.1.2015.
 • korrigera budgeten för år 2014.
 • välja Sofia Jusslin till årsfestmarskalk för ÅAS XCVI årsfest.
 • välja Freja Hartman till tredje suppleant och Taru Lassila till fjärde suppleant till institutionsrådet för institutionen för biovetenskaper för mandatperioden 7.10.2014–31.12 2014.
 • välja Lennart Jern till suppleant till institutionsrådet för institutionen för naturvetenskaper för mandatperioden 7.10.2014–31.12 2014.
 • välja Daniela Karlsson till suppleant till institutionsrådet för institutionen för rättsvetenskaper för mandatperioden 7.10.2014–31.12 2014.
 • tillsätta en arbetsgrupp för utvärderingen av ÅAS intressesektorns organisationsstruktur med medlemmarna FO Junell, SO Lång, Emma Ekstrand, Ina Biström, Hans Henriksson, Anna Nylund och GS Bender.
 • inte delta i Studerande Idrottsförbund r.f:s förbundsmöte 13-14.11.2014.
 • välja sex delegater och sex suppleanter i preferensordning till Finlands studentkårers förbunds förbundsmöte 21 – 22.11.2014.
 • bevilja Daniel Lähde avsked från förtroendeuppdraget som ordinariemedlem i valtuskottet.
 • välja Emil Huttunen till suppleant för MK-listans representant Mikael Lindén i valutskottet.