Ready, Study, Go Turku-samarbetet söker studerande som kan tänka sig att ställa upp på bild för några fotografier.

Fotograferingen sker i Åbo centrum och eventuellt i Studentbyn. Bilderna kommer att föreställa vardagliga situationer såsom kafébesök, studier, promenader, en tur med Förin, etc. Några specialkrav på modellerna finns inte, utan du kan komma så som du är.

Bilderna kommer att användas i Åbohögskolornas marknadsföring i exempelvis annonser och på nätet. Ett avtal om bilderna användning görs med varje modell.

Fotograferingen beräknas ta cirka två timmar och som lön ges en biobiljett.

Intreseanmälningar riktas till frida.pessi@gmail.com. Uppge ditt namn, kontaktuppgifter och vid vilken högskola du studerar. Frågor kan också skickas till samma adress.