Nu är studerandeplatserna i de fyra nya fakultetsråden och grundutbildningsnämnden för Åbo Akademi öppna för ansökan. Deadline för ansökningar är torsdag 9 oktober 2014 kl. 15.00.

I fakultetsråden får man vara med och bestämma om den egna enhetens pengar, personal och utbildningar.

I grundutbildningsnämnden kan man påverka regler och rutiner för utbildning och studier vid hela ÅA. Grundutbildningsnämnden är en ny grupp för ÅA och kan även komma med förslag till ledningen gällande t.ex. personalens pedagogiska kompetens, undervisnings- och examinationsformer samt stödservice av olika slag.

Kårfullmäktiges valutskott som bereder valet före fullmäktiges val söker uttryckligen studerande från olika studieskeden, ämnen och orter och oberoende av personliga egenskaper och övertygelser för att få ihop studentrepresentantgrupper som har de bästa möjliga förutsättningarna att göra studievardagen så bra som möjlig för alla ÅA-studerande!

En skriftlig intresseanmälan inlämnas via halloped.fi. Anmälan bör göras senast torsdagen 9 oktober 2014 kl. 15.00. I formuläret bör man fylla i telefonnummer (med tanke på bokning av intervjuer), intresse för suppleant och/eller ordinarieplats samt beskriva varför man anser sig lämpad för uppdraget och vilka tidigare erfarenheter som man anser relevanta i sammanhanget. Är man intresserad av både fakultetsrådet och grundutbildningsnämnden skriver man ansökningar för båda. Man kan meddela om man ställer sig till förfogande som representant i både fakultetsrådet och grundutbildningsnämnden eller om man endast har möjlighet att representera i ett organ om man anmält intresse för båda. Kandidatur i båda valen ses varken som en fördel eller nackdel i valprocessen.

HE Petra Lindblad, he-karen@abo.fi, 02 215 4655, svarar gärna på frågor om uppgifterna, valprocessen och den utbildning och det stöd som ges av studentkåren.

Du kan även läsa mera om studentrepresentantskap på studrep.studentkaren.fi.