Anna-Kajsa Blomqvist

Anna-Kajsa Blomqvist

Politices magister Anna-Kajsa Blomqvist har valts som vikarie för Havtornens verksamhetsledare Marcus Beijar under hans tjänstledighet. Blomqvist utexaminerades från Åbo Akademi i juni 2014 och har en gedigen bakgrund som kåraktiv från sin studietid; hon har bland annat fungerat som kårfullmäktiges ordförande 2011 och satt i styrelsen för Kåravdelningen i Vasa år 2009. Blomqvist inleder sitt arbete 10.11.2014.

Havtornen är Åbo Akademis Studentkårs kårhus i Vasa och är beläget i anslutning till Academill, Åbo Akademis campusbyggnad. Havtornens verksamhetsledare ansvarar för kundbetjäningen och administrativa uppgifter vid Åbo Akademis Studentkårs kansli i Vasa. Verksamhetsledaren sköter dessutom alla frågor som har att göra med uthyrning och användning av Havtornen.