studrep_fyrkantDu som kan tänka dig att kandidera i valet till fakultetsråden eller grundutbildningsnämnden bör nu kontrollera att ditt namn finns listat bland de som är valbara till uppdraget som representant för studerande.

Mera om valet och studentrepresentantskap hittar ni som vanligt på studentrepresentantportalen på ÅAS webbsidor: studrep.studentkaren.fi.

Vallängden är alltså listor på alla som är inskrivna som studerande med primär studierätt vid någon av de kommande fyra nya fakulteterna. Man bör speciellt kolla att man kan ställa upp som studentrepresentant i sin fakultet t.ex. om man vet att man varit sen med att betala kåravgiften i år eller har två studieplatser och siktar in sig på en plats i det ena fakultetsrådet. Anser man att det finns fel i vallängden kan man sedan skriftligen yrka på rättelse hos kårfullmäktiges valutskott. Alla som vill ställa eller funderar på att kanske ställa upp bör kolla nu att de är valbara, efter att tidsfristen för ändring gått ut kan vallängden inte längre ändras och enligt ÅA:s och ÅAS regler kan detta inte kringgås.

Vallängden baserar sig på uppgifter i Åbo Akademis studentregister fram till den 20 september 2014 och framläggs för granskning fram till tisdag 30.9.2014 kl. 15.00 då tidsfristen för yrkan på rättelse går ut.  Vallängden finns till påseende på ÅAS kanslier, Kåren, Tavastgatan 22, Åbo och Havtornen, Inre Hamnen, Vasa under öppethållningstiderna kl. 12-15 vardagar. De egna uppgifterna i vallängden kan även kontrolleras per e-post till he-karen@abo.fi.

Kårmedlem som anser att det i vallängden ingår fel som påverkar valbarhet kan skriftligen yrka på rättelse hos Åbo Akademis Studentkårs valutskott (Kåren, Tavastgatan 22, 20500 Åbo, he-karen@abo.fi), senast den 30 september kl. 15.00.