På onsdagen den 3.9 ordnades det som säkert de flesta vet ett Loppis på Kåren. Evenemanget marknadsfördes i samarbete med Turun Yliopiston Ylioppilaskunta (TYY), Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (TUO), Studerandekåren Novium och Röda Korset. På plats fanns 46 försäljare och ca 350 besökare. På basen av den feedback som vi samlat in efter evenemanget så ansågs allting har varit mycket väl ordnat och marknadsfört. Det frågades även om evenemanget på någotvis skulle kunna bli ett återkommande evenemang.

Vad gäller intäkterna av försäljarnas bordsreservering så var det bestämt att ÅAS donerar dessa till Röda Korsets Hungerdagsinsamling. Med 46 bordsreserveringar så fick vi in 92€ och förutom detta sålde även Restaurang Kåren bort sina gamla tallrikar m.m. och lyckades samla in ytterligare 43€ till Hungerdagsinsamlingen. Totalt kommer ÅAS att donera 142,20€ (7,20€ från övrig försäljning) till Hungerdagsinsamlingen den 18-20.9.

Ett stort tack till alla som varit med och hjälpt till att organisera och marknadsföra detta evenemang!

Med vänliga hälsningar,
styrelsemedlem Alexander Skog