På grund av problem med leveransen meddelar studentkortstillverkaren Frank att studiekorten är försenade. Frank och ÅAS beklagar.

Vi meddelar här på hemsidan, i veckomejl och på sociala media när vi börjar få in kort till kansliet på nytt.

Mer information (endast på finska).


The student card company Frank has announced that student cards will be delayed due to problems in delivery. Frank and ÅAS apologize for the inconvenience.

We will immidiately announce the arrival of new cards on our web page, in the weekly newsletter and on social media.

More information (in Finnish only).