Nu har studiekorten börjat komma igen. Till vår stora glädje.

The student cards have begun to arrive again. There has been much rejoicing.