Vasa Övningskola har lediganslagit stipendier som kan sökas av lärarstuderande vid PF.

Skriv en fritt formulerad ansökan med motivering och specificera vilken/vilka fond(er) du söker från. Lämna in ansökan till Studentexpeditionen på B3 i Academill. Bifoga STURE-utdrag och kom ihåg att ange personnummer, hemadress och IBAN-kontonummer!

Sista ansökningsdag är fredag 17 oktober 2014.

FONDER
 1. Nykarleby seminariums jubileumsfond  120 euro
 2. Under krigen 1939-44 stupade seminaristers minnesfond
till studerande med litterära och ideella intressen
 190 euro
 3. Hans von Schantz matrikelfond
 till studier inom modersmål och religion
 520 euro
 4. Oscar och Charlotta Rehnbäcks stipendiefond  180 euro
 5. Tecknings- och slöjdstipendiefonden  90 euro
 6. Musikstipendiefonden  70 euro
 7. Gymnastikfonden  100 euro
8. Minnesfonden
god kamrat
 60 euro
 9. Kamratskapsfonden
god kamrat
 70 euro
 10. Lektor Torsten Korsströms minnesfond
för studier i teckning och slöjd
 100 euro
11. Lektor Maria Castréns 90-års dag 150 euro
12. Direktör Nils-Alarik och Ester Fougstedts stipendiefond
för goda framsteg i matematik
510 euro